Žabari: Obaveštenje o besplatnoj pravnoj pomoći

Žabari: Obaveštenje o besplatnoj pravnoj pomoći

Obaveštavaju se građani-ke opštine Žabari da će se od 02.decembra 2019.godine, vršiti prijem Zahteva za odobravanje besplatne pravne pomoći a u skladu sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći.

Navedenim Zakonom propisani su uslovi za pružanje besplatne pravne pomoći, uslovi besplatne pravne pomoći kao i ko ima pravo na besplatnu pravnu pomoć.

Na osnovu Potvrde Ministarstva pravde od 14.10.2019.godine o uspešno završenoj obuci za odlučivanje za odobravanje besplatne pravne pomići, Ministarka pravde donela je Rešenje od 14.10.2019.godine kojim izdaje dozvolu za odlučivanje o zahtevima za odobravanje besplatne pravne pomoći Ljubodragu Čoliću na tri godine od dana izdavanja.

Besplatnu pravnu pomoć iz nadležnosti opštine Žabari, pruža služba za besplatnu pravnu pomoć opštine Žabari.

Zahtev za odobravanje besplatne pravne pomoći preuzima se na šalteru pisarnice opštinske uprave Žabari ili sa sajta opštine Žabari i podnosi se besplatno na šalteru pisarnice opštinske uprave Žabari.

KOMENTARIŠI