U toku je zasedanje Skupštine Grada Požarevca

U toku je zasedanje Skupštine Grada Požarevca

Sednica se održava u sali 107 Skupštine Grada Požarevca, ulica Drinska broj 2, koja je počela oko 10,30h.

Na dnevnom redom su sledeće tačke:

1. Predlog Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Požarevca za 2017. godinu, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-93/2017-2 od 31.5.2017. godine),

Foto: Urban CIty
Foto: Urban CIty

2. Predlog Odluke o završnom računu budžeta Grada Požarevca za 2016. godinu, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-90/2017-1 od 25.5.2017. godine),

skupstina 09062017 2-min3. Predlozi akata iz oblasti izbora, imenovanja, postavljenja i razrešenja.

Foto: Urban CIty
Foto: Urban CIty

KOMENTARIŠI