Završene eksterne provere: Usaglašeno sa standardima

Završene eksterne provere: Usaglašeno sa standardima

Eksterna provera Sistema menadžmenta kvalitetom (QMS) u ogranku „TE-KO Kostolac“ sprovedena je u novembru. Tokom provere nisu utvrđene neusaglašenosti, a zabeleženo je više preporuka, koje će biti praćene na narednoj proveri.

U kostolačkom ogranku EPS-a u novembru je sprovedena i eksterna provera Sistema menadžmenta energijom (EnMS). Neusaglašenosti takođe nisu utvrđene, a Služba za IMS kontaktiraće sa nadležnim rukovodiocima u vezi sa preispitivanjem zabeleženih preporuka i utvrđivanja načina za njihovu primenu.

KOMENTARIŠI