U susret danu kada se obeležava svetski dan civilne zaštite, dan kada želimo da utičemo na podizanje svesti o značaju pripremljenosti građana i njihovom poznavanju zaštite i bezbdnosti u slučaju elementarnih nepogoda, tehničko-tehnoloških i drugih nesreća.

civilna zastita

Iskustvo iz proteklih godina nam govori da pored preventivnih mera koje čini grad Požarevac, moramo se spremiti i na adekvatan odgovor na rizike i pretnje koje donose vanredne situacije u budućnosti.
Grad Požarevac čvrsto stoji na stanovištu da da svoj doprinos na jačanju sistema zaštite i spasavanja i ulozi civilne zaštite kako bi se uspostavio efikasniji odgovor na sve rizike i pretnje koji nas okružuju.
Grad će u svom domenu učestvati u formiranju jedinica civilne zaštite, ne samo zbog ispunjenja zakonske obaveze nego i zbog realne potrebe, u cilju stvaranja jedinstvenog sistema snaga zaštite i spasavanja i davanju doprinosa efiksanijeg odgovora države i društva na rizike koji nas okružuju.

Civilna-zastita-Vezba-(4)

KOMENTARIŠI