Takvih opština i gradova je za sada 77, a među njima su Brus, Preševo, Bor, Golubac, Žitište, Novi Kneževac…

U istoj tabeli koja je objavljena na sajtu Ministarstva pravde su radi potpunijeg prikaza navedeni su i oni gradovi odnosno opštine u kojima uveliko rade javni beležnici, i na koji je od danas isključivo vrše overe dokumenata, isprava i potpisa.

Ministarstvo pravde je najavilo da će javnost blagovremeno obaveštavati o svakom novom imenovanju javnog beležnika.

Danas su overe potpisa, rukopisa i prepisa prešle su u isključivu nadležnost javnih beležnika u gradovima i opštinama za čije su područje izabrani, dok su do sada to paralelno obavljale i opštine i sudovi.

U pitanju različiti poslovi overe, kao što su na primer, overa potpisa, saglasnost roditelja za putovanje dece u inostranstvo, potvrda o životu, overe izjava o isplati kupoprodajne cene, overa ugovora o zajmu, ugovora o zakupu, ugovora o prenosu udela, overa kopije dokumeta, odnosno prepisa…

U skladu sa Zakonom o javnom beležnišvu overu potpisa, prepisa i rukopisa vrše i javnobeležnički pomoćnici i pripravnici koji su upisani u imenik komore.

U ovom trenutku u Srbiji radi 152 beležnika, 26 pomoćnika i 248 pripravnika.

Kada su u pitanju cene beležničkih usluga, javni beležnici rade po tarifama iz 2014. godine, koje su niže od opštinskih, dok su u nekim segmentima više od sudskih tarifa.

Sva oslobođenja koja su postojala prema dosadašnjim propisima a odnose se na socijalna davanja, na overu dokumenata koja se tiču zaposlenja ili upisa u škole ostaju, odnosno beležnici će sve te overe raditi besplatno, kao što su to činili sudovi i opštine.

Zakonom o overi potpisa, rukopisa i prepisa, koji je usvojen u avgustu 2014. godine, predviđeno je da u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, te poslove nastavljaju da obavljaju osnovni sudovi, sudske jedinice, prijemne kancelarije osnovnih sudova, kao i opštinske uprave.

KOMENTARIŠI