1. oktobar – Međunarodni dan starijih osoba

1. oktobar – Međunarodni dan starijih osoba

Međunarodni dan starijih osoba, 1. oktobar, odvija se pod sloganom "Korak u budućnost: prepoznavanje talenata, doprinosa i učešća starijih u društvu"

Afirmisanje dostojanstvenog života starijih sugrađana jedna je od aktivnosti koje sprovodi Zavod za javno zdravlje Požarevac, u saradnji sa domovima zdravlja na teritoriji Braničevskog i Podunavskog okruga podržava u okviru obeležavanja Međunarodnog dana starijih osoba, sa ciljem da informiše celokupnu javnost da odluke koje ljudi donose o svom životu i zdravlju kao i navike koje imaju, najvažniji su faktor u određivanju njihovog zdravlja i blagostanja.

Međunarodni dan starijih osoba, 1. oktobar, odvija se pod sloganom “Korak u budućnost: prepoznavanje talenata, doprinosa i učešća starijih u društvu”. Starenje populacije predstavlja jednu od najvećih uspeha čovečanstva, ali i jedan od najvećih javnozdravstvenih izazova koji se postavlja pred države sa sve većim ekonomskim i socijalnim zahtevima.

Slogan ovogodišnje kampanje “Korak u budućnost: prepoznavanje talenata, doprinosa i učešća starijih u društvu”, izabran je sa ciljem da se promoviše doprinos i učešće starijih osoba u porodici, lokalnoj zajednici i društvu.

 Ciljevi ovogodišnje kampanje su: omogućavanje uslova i mera koje utiču na spremnost starijih osoba da aktivno učestvuju, što podrazumeva zdravstveno osiguranje, redovan prihod, pravnu zaštitu i pristup finansijskim uslugama, načini i sredstva za osnaživanja učešća u starosti uključujući savremenu tehnologiju, obrazovanje i doživotno učenje, pristup informacijama kao i prevazilaženje barijera koje isključuju ili diskriminišu starije osobe.

Zahvaljujući boljem životnom standardu stanovništva, kvalitetnijoj zdravstvenoj zaštiti i obrazovanju, kao i kontinuiranom razvoju medicine i farmaceutske industrije, prosečan životni vek ljudi u Srbiji kao i u svetu, iz decenije u deceniju se produžava. Neophodno je istaći da udeo osoba starijih od 60 godina je u porastu i da se taj trend nastavlja sa jedne strane usled opadajuće stope nataliteta a sa druge strane usled povećanja dužine životnog veka.

 

KOMENTARIŠI