11. Sednica lokalnog parlamenta uz elektronsko glasanje

11. Sednica lokalnog parlamenta uz elektronsko glasanje

Lokalni parlament zasedao je jedanaesti put u ovom sazivu, po prvi put uz elektronsko glasanje. Ovim putem rad Skupštine Grada Požarevca je unapređen i ostvaruju se velike uštede u budžetu kada je u pitanju štampanje materijala ali se i čuva životna sredina.

Inače odbornici su usvojili  razmenu nepokretnosti između Bambija i grada Požarevca. Parcela u vlasništvu Bambija u Ilije Gojkovića trebalo bi da se razmeni sa više parcela koje se nalaze u okruženju Bambijeve fabrike u Požarevcu.

Ukupna površina ovih parcela u industrijskoj zoni je više od 2,6 hektara, dok je površina Bambijeve parcele u Bambi parku nešto veća od 2,9 hektara. Predmet ovog sporazuma su i objekti u Bambi parku.

U obrazloženju predloga odluke stoji da je Koncern Bambi gradu Požarevcu uputio predlog za sporazumno rešavanje imovinsko-pravnih odnosa u kompleksu fabričkog kruga tako što bi pomenute parcele otkupio, a grad je s druge strane predložio da se izvrši razmena parcela kako bi dobio objekte i zemljište u Bambi parku koji pripadaju koncernu, čija je namena određena za sport i rekreaciju sa integrisanim zelenim površinama.

Na osnovu iskazanih interesa pribavljena je tržišna vrednost nepokretnosti od Poreske uprave, filijala u Požarevcu po kojoj je tržišna vrednost nepokretnosti  Koncerna „Bambi“ ad Požarevac veća od tržišne vrednosti nepokretnosti grada Požarevca.

Grad  Požarevac i Bambi su 8.septembra zaključili Protokol o razmeni nepokretnosti

Odbornicima je na današnjem zasedanju predstavljen i Predlog Rešenja o usvajanju Informacije o upisu učenika u osnovne i srednje škole na teritoriji Grada Požarevca za školsku 2017/2018 godinu, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca, a nisu izostala ni postavljenja i razrešenja.

Na ovom zasedanju nakon obavljanja vršioca dužnosti, kao upravitelj Fondacije Milenin dom – Galerija Milene Pavlović – Barili Požarevac imenovana je Ljiljana Dabiću. Novi – stari direktor Zdravstvene ustanove Apoteka Požarevac je Nebojša Jorgovanović a nakon prestanka mandata direktora Javnog komunalnog preduzeća ,,Komunalne službe“ Požarevac na mesto vršioca dužnosti istog imenovan je Slobodan Jović.

Skupština Grada Požarevca usvaja novu Odluku o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeneo vreme u sistemu lokalne samouprave. U odnosu na prethodnu odluku kojom je broj stalno zaposlenih bio ograničen na 1209, novom odlukom se njihov broj dodatno smanjuje za 114.

 

KOMENTARIŠI