12. sednica Gradskog veća u Požarevcu

12. sednica Gradskog veća u Požarevcu

Na 12. sednici Gradskog veća Grada Požarevca između ostalih donete su i odluke koje se tiču unapređenja poljoprivredne proizvodnje na teritoriji grada Požarevca.

Izglasan je zaključak kojim se daje na saglasnost na listu korisnika sredstava o uslovima i načinu sufinansiranja kamate kratkoročnih poljoprivrednih kredita na teritoriji grada Požarevca u 2016. godini. U ovom trećem krugu za pet korisinika dodeljeno je ukupno 212 896 dinara. Do sada je za ove namene utrošeno  3 230 774 dinara od ukupno 10 miliona dinara koliko je opredeljeno za ovu namenu u gradskom budžetu za 2016. godinu. Veće je dalo saglasnost za konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za investicije u fizička sredstav poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji grada Požarevca. Sredstva za realizaciju ovog konkursa su u visini od 33 miliona dinara. Maksimalni iznos podsticajnih sredstava po ovom konkursu ne može biti veći od 600 000 dinara po jednom registrovanom gazdinstvu. Podnosilac zahteva ima pravo da učestvuje u okviru dve mere sektora investicija u fizičkim sredstvima poljoprivrednih gazdinstava. U zavisnosti investicije intezitet pomoći iznosi od 30 do 80 odsto.

Lista potencijalnih investicija u okviru ove mere ide od nabavke stoke, do poljoprivredne mehanizacije za razne namene, podizanje određenih zasada, nabavka opreme za zaštitu od grada, podizanje staklenika, nabavka opreme za pčelarstvo za sušenje i zamrzavanje voća i pomoć za pokretanje poslovanja za mlade poljoprivrednike i razvoj malih poljoprivrednih gazdinstava. Konkurs će izaći listu Reč naroda 25.oktobra a trajaće mesec dana.

Data je saglasnost Istorijskom arhivu Požarevac za prijem u Međunarodni centar za arhivska istraživanja IKARUS sa sedištem u Beču, bez finansijskih opterećenja za grad Požarevac.

Gradsko veće formiralo je i komisiju za utvrđivanje stanja dečijih mobilijara u PU „LJubica Vrebalov“, čiji je zadatak da po utvrđivanju stanja dostavi finansijsku procenu zamene dotrajalog mobilijara. Namera je da se sredstva za zamenu mobilijara predvide u budžetu za narednu godinu, kao i da se konkuriše za sredstva za zamenu istih.

Odobrena su sredstva za vantelesnu oplodnju za jednu porodicu iz Požarevca. Usvojen je izveštaj Komisije za stručni nadzor i kontrolu prolećne i jesenje dezinsekcije. Doneta je odluka o isplati sredstava za vansudsko poravnanje u slučajevima ujeda pasa lutalica.

KOMENTARIŠI