Od početka ove godine već je zaposleno 463 zdravstvenih radnika, otprilike pola od tog broja su lekari, a pola medicinske sestare i tehničari.

Do 15. maja sve zdravstvene ustanove moraju da formiraju komisije koje će se baviti prijemom novih kadrova.

Prema ovom kadrovskom planu, KC Vojvodina dobiće novih 229 zaposenih, KC Srbije 380, IKVB Dedinje 18, Institut za onkologiju Srbije 33, Institut za majku i dete 30, KBC Zemun 72, KBC Zvezdara 84, Univerzitetska dečja klinika 30, KC Niš 58, KC Kragujevac 219, kao i opšte bolnice po gradovima Srbije – Subotica 41, Šabac 53, Loznica 31, Valjevo 30, Požarevac 22, Čačak 48, Užice 37, Novi Pazar 60, Studenica Kraljevo 35 i Kruševac 25. U Domu zdravlja Zemun biće zaposleno ukupno 45 novih zdravstvenih radnika.

Novim “Kadrovskim planom”, koji je usvojilo Ministarstvo zdravlja, a Vlada Srbije odobrila, predložženo je zapoššljavanje 631 doktora medicine, 30 farmaceuta-biohemičara i 1.349 medicinskih sestara i tehničara raznih profila. Oni će biti zaposleni u 21 zdravstvenoj ustanovi u Srbiji.

“Kadrovski plan” radio je Institut za javno zdravlje Srbije “Milan Jovanović Batut” na predlog Ministarstva zdravlja, a u cilju formiranja nove generacije lekara.

KOMENTARIŠI