U petak 06.09.2019. godine, počela je obuka za „lične pratioce deteta“ u Požarevcu.

Grad Požarevac je na Konkursu za pilotiranje usluge ličnog pratioca u 2019. godini
odabrao Udruženje za negovanje zdravih stilova života „Veritas“ za realizaciju ovog
projekta. Na realizaciji ove usluge od januara meseca do sada angažovano je 35 ličnih
pratioca, a projektom su obezbeđena sredstva i za edukaciju novih ličnih pratioca.

Edukaciju će sprovesti Društvo za dečiju i cerebralnu paralizu Ivanjica.

Usluga Lični pratilac deteta dostupna je deci sa smetnjama u razvoju ili invaliditetom koja su uključena u vaspitno-obrazovni proces-predškolsku ustanovu ili školu, do kraja redovnog školovanja, uključujući završetak srednje škole.

Da bi neko postao lični pratilac nije potrebna određena škola, a promenom zakona dovoljno je imati osnovno obrazovanje. Zadatak lično pratioca je da od kuće do škole vodi računa o detetu, ali i u vanškolskim aktivnostima. Neto iznos na dnevnom nivou za ličnog pratioca iznosi 1.000 dinara.

Članom 83. Pravilnika o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite svrha angažovanja ličnog pratioca je pružanje detetu odgovarajuće individualne podrške radi uključivanja u redovno školovanje i aktivnosti u zajednici, kao i uspostavljanja što većeg nivoa samostalnosti.

 

KOMENTARIŠI