Ako napravite ove prekršaje, od 1. juna idete u zatvor!

Ako napravite ove prekršaje, od 1. juna idete u zatvor!

Ova sankcija predviđena je novim krivičnim delom "kršenje zabrane utvrđene merom bezbednosti" koje počinje da se primenjuje od 1. juna u krivičnom zakonodavstvu Srbije.

Svi koji od sledeće nedelje budu prekršili zabranu vožnje, odlaska na stadion ili bilo koje druge zabrane koje im je sud odredio kao meru bezbednosti, odgovaraće krivično i preti im kazna do šest meseci zatvora ili novčana kazna.

Ova sankcija predviđena je novim krivičnim delom “kršenje zabrane utvrđene merom bezbednosti” koje počinje da se primenjuje od 1. juna u krivičnom zakonodavstvu Srbije.

– Krivično delo će u ovom slučaju izvršiti svako ko prekrši zabranu izrečenu bilo kojom merom bezbednosti – rekao je Tanjugu državni sekretar u Ministarstvu pravde Radomir Ilić.

To se odnosi i na izgrednike sa sportskih tribina kojima je sud izrekao meru bezbednosti zabrane odlaska na određene utakmice, odnosno sportske priredbe.

– Ukoliko počnu da se pojavljuju na tribinama, ili se ne jave policiji pred početak utakmice, izvršiće krivično delo – naveo je Ilić.

Porodično nasilje

Krivičnu odgovornost snosiće i oni koji ne budu poštovali zabranu suda da se približavaju i komunikaciju sa oštećenim, već na svoju ruku krenu da ugožavaju tu osobu. Ova zabrana tipična je za krivična dela porodičnog nasilja.

Ko prekrši zabranu vršenja poziva, delatnosti i dužnosti, ili i pored sudske zabrane nastavi da vozi motorna vozila takođe će izvršiti krivično delo.

Zabrane vršenja poziva, delatnosti i dužnosti, izriču se mahom osuđenima za krivična dela zloupotrebe položaja i odgovornim licima, zatim lekarima, profesorima, bankarima i drugim osobama koja iznevere kodeks svog poziva ili prekorače ovlašćenja.

Zabranu upravljanja motornim vozilom sud mahom izriče optuženima za koje utvrdi da su odgovorni za izazivanje saobraćajne nesreće.

KOMENTARIŠI