Pripremne aktivnosti za uključivanje u proizvodni proces novog, šestog rudarskog sistema za otkopavanje jalovine na površinskom kopu „Drmno“ ulaze u završnu fazu.

Sve planirane procedure i primopredaja bagera „SchRs-1400“ su završene, a u toku su poslovi na funkcionalnom ispitivanju preostale opreme koja je na terenu i njenom povezivanju na elektronapajanje.

Prema rečima Danka Beatovića, projekt-menadžera, svih osam transportera, četiri iz ugovora sa CMEK-om i isto toliko iz ugovora sa „Goša-FOM“ – partija 1, koju je finansirao EPS, kompletirani su na terenu. On dodaje da je ukupna početna dužina transportera 7.000 metara.

Foto: Energija Kostolac

– Četiri pogonske stanice i odlagač „PA200-2000“ su već uključeni na stalno napajanje električnom energijom i u proteklom periodu intenzivno se radilo na funkcionalnim probama opreme. Paralelno s tim, na terenu je i njihovo povezivanje sa novim dispečerskim centrom – kaže Beatović.

U poslednjoj dekadi septembra još tri pogonske stanice priključene su na stalno napajanje. Osma pogonska stanica ET-1, kao i bager „SchRs-1400“ snabdevaće se električnom energijom iz trafostanice „Rudnik 5“. Sredinom oktobra planirano je puštanje u probni rad kompletne opreme šestog BTO sistema. Kada se odrade sve procedure probnog rada, sistem će biti spreman za uključivanje u proizvodni proces kopa „Drmno“.

KOMENTARIŠI