Foto: Urban City // B.P. / ilustracija

S obzirom da je rizik od pojave šumskih požara povećan zbog visokih temperatura, a u skladu sa Zakonom o šumama, član 46. – Zaštita šuma od požara, JP „Srbijašume“ Beograd, ŠG „Severni Kučaj“ Kučevo, kao korisnik šuma i šumskog zemljišta preduzima sve neophodne mere zaštite šuma od požara.

Provereno je stanje i ispravnost protivpožarne opreme, održava se prohodnost protivpožarnih pruga i šumskih puteva za slučaj intervencije vatrogasnih vozila kao i prilazi vodozahvatima.

Organizovana su aktivna dežurstva i osmatranje šuma kao i kontrola mesta koja su pod većim stepenom rizika od nastanka i brzog širenja požara.

Apeluje se na stanovništvo da bude obazrivo od izazivanja šumskih požara, na poljoprivrednim parcelma, šumama sopstvenika, izletištima i kretanjem kroz šumu radi rekreacije.

KOMENTARIŠI