Biblioteka „Srboljub Mitič“ Malo Crniće raspisala DESETI jubilarni KONKURS POEZIJE ĆIRILICA...

Biblioteka „Srboljub Mitič“ Malo Crniće raspisala DESETI jubilarni KONKURS POEZIJE ĆIRILICA – SLOVO SRPSKOG LICA – 2018.

Najuspešnije pesme, prema odluci Žirija, konkurisaće za nagrade-plakete Zlatno slovo ćirilice, Srebrno slovo ćirilice i Bronzano slovo ćirilice, kao i prigodne nagrade, a još šest radova dobiće specijalne pohvale Slovo ćirilice

Pravo učešća u konkursu imaju sva punoletna lica, koja stvaraju na srpskom jeziku.

Konkurs je tematski neograničen (slobodna tema).

Pesnici mogu učestvovati sa 1 (jednom) pesmom, koju treba dostaviti u 5 (pet) primeraka, dužine do 32 stiha, otkucane ćiriličnim pismom, na pisaćoj mašini ili računaru, potpisane šifrom i sa razrešenjem šifre (prezime i ime, adresa, kontakt telefon, kraća biografija) u posebnom, zatvorenom kovertu. Pesme se dostavljaju najkasnije do 30. juna

2018. godine, isključivo poštom, na adresu:

JOVAN D. PETROVIĆ
Za konkurs poezije ĆIRILICA – SLOVO SRPSKOG LICA
12300 Petrovac na Mlavi, Ulica Branislava Nušića br. 1

Pošiljke koje odstapaju od navedenih pravila, Žiri konkursa neće uzimati u razmatranje. Organizator ne snosi odgovornost za bilo kakvu ustanovljenu zloupotrebu, od strane učesnika u konkursu na štetu drugih pesnika.

Najuspešnije pesme, prema odluci Žirija, konkurisaće za nagrade-plakete Zlatno slovo ćirilice, Srebrno slovo ćirilice i Bronzano slovo ćirilice, kao i prigodne nagrade, a još šest radova dobiće specijalne pohvale Slovo ćirilice.

Dodela priznanja, obaviće se na finalnoj manifestaciji „Ćirilica – slovo srpskog lica 2018.“, u Malom Crniću, u julu 2018. godine (tačan datum biće objavljen na VEB sajtu Biblioteke Malo Crniće www.bsmmc.rs kada će biti promovisan i zbornik sa odabranim pesmama.

KOMENTARIŠI