Biće još jedne samouslužne auto-perionice u Požarevcu

Biće još jedne samouslužne auto-perionice u Požarevcu

Foto: Pixabay / ilustracija

Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove Grada Požarevca objavilo je javni poziv za prezentaciju Urbanističkog projekta za izgradnju samouslužne auto-perionice za putnička vozila, spratnosti P+0, na građevinskoj parceli koja se formira od k.p. br, 7834/100 i dela k.p.br. 7834/104 obe K.O. Požarevac, ulica Đure Đakovića br. 1, Požarevac. (na parkingu DIS-a).

Urbanistički projekat je izrađen od strane „NA2 studio“ Požarevac.

Investitor je P.T.P „DIS“ d.o.o.

Javna prezentacija urbanističkog projekta, organizovaće se u trajanju od sedam dana, počev od 11.6.2024. godine, zaključno sa 18. 6. 2024. godine, u kancelariji broj 36 u prizemlju zgrade Gradske uprave Grada Požarevca, u ulici Drinskoj broj 2, u terminu od 10 do 13 časova.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, u toku trajanja javne prezentacije, podnesu Odeljenju za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice Gradske uprave Grada Požarevca.

Bliže informacije možete dobiti u kancelariji broj 36 zgrade Gradske uprave Grada Požarevca – kontakt telefon 539-764.

KOMENTARIŠI