Brza saobraćajnica od Požarevca do Golupca: Na 68 kilometara 30 mostova

Brza saobraćajnica od Požarevca do Golupca: Na 68 kilometara 30 mostova

Foto: Urban City / A.K. / ilustracija

Vlada Srbije utvrdila je prostorni plan područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog puta IB reda, auto-put E-75 Beograd-Niš (petlja Požarevac)-Požarevac (obilaznica)-Veliko Gradište-Golubac. Na trasi dužine oko 68 km planom je predviđena izgradnja 30 mostova preko reka i kanala, kao i 26 petlji, raskrsnica i kružnih raskrsnica i 21 denivelisano ukrštanje.

Granica plana određena je na osnovu koridora državnog puta, u prosečnoj širini od 100 do 200 m, koja obuhvata pojas puta, zaštitni pojas, pojas kontrolisane izgradnje, postojeće vodno i železničko zemljište i planirano vodno zemljište potrebno za regulaciju tokova i zaštitu puta od poplava, u ukupnoj dužini od oko 68 km. Ukupna površina obuhvata plana je 10,26 km2 i obuhvata teritorije Smedereva, Požarevca, Velikog Gradišta i Golupca, prenosi eKapija.

Cilj izrade prostornog plana je, kako se navodi, definisanje planskog osnova i obezbeđenje prostornih uslova za izgradnju, opremanje i funkcionisanje državnog puta IB reda auto-put E-75 Beograd- Niš, petlja Požarevac, kao i za razvoj i funkcionisanje drugih magistralnih infrastrukturnih sistema u koridoru.

Planirana trasa državnog puta IB reda počinje od postojeće petlje Požarevac na koridoru autoputa E-75 Beograd–Niš (na stacionaži km 264 + 05 auto-puta, odnosno na početku postojećeg državnog puta IB reda broj 33). Od ove petlje, koridor planiranog državnog puta IB reda se pruža u pravcu severoistoka i prolazi kroz teritorije grada Smedereva, grada Požarevca (koji zaobilazi sa severne strane), opštine Veliko Gradište (zaobilazeći građevinsko područje sa južne strane), sve do ulaska u Golubac.

Trasa planiranog državnog puta se u prvom delu (od stacionaže km 0 + 000 do km 31 + 600) pruža duž postojećeg državnog puta IB reda broj 33 (do Požarevca) i državnog puta IB reda broj 34 (obilaznica Požarevca) koji se rekonstruišu i šire, dok se u drugom delu (od stacionaže km 31 + 600 do km 67 + 900) pruža novoplaniranom trasom zaobilazeći naselja.

Nakon obilaska Požarevca, na stacionaži km 31 + 600, planirana trasa državnog puta napušta postojeću trasu i najvećim delom novom trasom obilazi građevinska područja naselja na teritoriji grada Požarevca i opština Veliko Gradište i Golubac i završava se na ulasku u Golubac.

KOMENTARIŠI