Arterska česma sa slike na Pionirskom trgu u Požarevcu fizičko-hemijski je neispravna

Zavod za javno zdravlje Požarevac kontroliše kvalitet vode za piće sa javnih česama sa izvorskom vodom na osnovu ugovora sa Upravom Grada Požarevca 4 puta godišnje.

Poslednje uzorkovanje obavljeno je u avgustu 2019. godine, a ovo su rezultati ispitivanja:

Foto: ZZJZ Požarevac

KOMENTARIŠI