Preduzeće Čelik iz Velikog Gradišta prodaje proizvodne hale, zalihe i opremu

Preduzeće Čelik iz Velikog Gradišta prodaje proizvodne hale, zalihe i opremu

Foto: Urban City / B.P.

Preduzeće Čelik iz Velikog Gradišta prodaje pokretnu i nepokretnu imovinu metodom javnog nadmetanja, a početna cena je 77.865.368,50 dinara.

Na prodaju je upravna zgrada sa proizvodnim halama, površine 3.693 m2, hala mašinske obrade čija je površina 1.503 m2, kao i restoran društvene ishrane, proizvodna hala sa kotlarnicom, trafo stanica i tri pomoćne zgrade.
Na prodaju su i oprema, zalihe i sitan inventar, kao i 10% udela u privrednom društvu Preduzeće pristaništa i skladišta Golubac doo Usije.
Javno nadmetanje održaće se 30. septembra 2019.

KOMENTARIŠI