PODELI

Tatjana Rajić v.d. direktora Centra za socijalni rad Požarevac zahvalila se udruženju građana Centar Zvezda na ovoj donaciji i dodala je da su postigli cilj a to je da se izmamki osmeh mališanima pred predstojeće praznike. Zahvalila se ovom prilikom i Gradu Požarevcu na podršci.

Centar za socijalni rad Požarevac u ovom trenutku ima 77-oro dece bez roditeljskog staranja koja se nalaze na porodičnom smeštaju. Pored dece koja se nalaze na smeštaju u hraniteljskim porodicama, nije zanemarljiv ni broj dece bez roditeljskog staranja koja se nalaze u srodničkim pordicama i pod neposrednim starateljstvom Organa strateljstva. Posmatrano na godišnjem nivou, Centar radi sa 1720-oro dece među kojima se nalaze deca bez adekvatnog roditeljskog staranja, ali i deca zlostavljana i zanemarena, deca sa problemima u ponašanju, deca žrtve nasilja u porodici, trgovine ljudima, deca sa smetnjama u razvoju, kao i materijalno ugrožena deca.

KOMENTARIŠI