Crveni krst Kučeva završio raspodelu paketa za najugorženije porodice

Crveni krst Kučeva završio raspodelu paketa za najugorženije porodice

Crveni krst Kučeva je na teritoriji opštine ove pakete pomoći podelio 141 porodici (sa ukupno 345 članova domaćinstva)

Kao i prethodnih godina, Crveni krst Kučevo je i ove uspešno realizovao program podele paketa hrane i higijene  socijalno najugroženijim porodicama.  Ovakva vrsta  pomoći se dodeljuje jednom godišnje i  prevashodno je namenjena samohranim staračkim domaćinstvima u udaljenim seoskim područjima i porodicama  koje imaju više dece ili bolesno-invalidnih članova bez prihoda.

Crveni krst Kučeva je na teritoriji opštine ove pakete pomoći podelio 141 porodici (sa ukupno 345 članova domaćinstva).

Sredstva za nabavku paketa obezbedila je Vlada Republike Srbij,e a nabavku, distribuciju do lokalnih organizacija izvršio je Crveni krst Srbije.

KOMENTARIŠI