Da li će svi morati da zamene lične karte

Da li će svi morati da zamene lične karte

Poslanici Skupštine Srbije raspravljaju o izmeni Zakona o ličnim kartama. Da li prestaju da važe stare lične karte i šta da uradimo ako izgubimo taj dokument?

Valentina Vulić, načelnica Odeljenja za upravne poslove MUP-a Srbije, rekla je da lična karta bez čipa, kao i do sada, mora da se zameni ukoliko se menjaju bitni podaci, kao što je adresa.

Do sada se podatak o adresi prebivališta nije vodio kao bitan.

“Ovim uslovljavamo da svi podaci u ličnoj karti odgovaraju činjeničnom stanju. Dešavalo se da građanin ne prijavi promenu adrese, a koristi ličnu kartu u pravnom saobraćaju”, istakla je Vulićeva, gostujući u Dnevniku RTS-a.

Lične karte sa čipom ne moraju da se menjaju i ostaće važeće do datuma koji je naveden u ličnoj karti.

Ukoliko se menjaju bitni podaci, na primer prebivalište, biće izmenjeni kroz čip, kao i do sada.

Prijava nestanka lične karte

Jedna od novina u Zakonu o ličnim kartama jeste proglašavanje ličnih karata nevažećim ukoliko su nestale.

Do sada se proglašavanje nevažećih ličnih karata objavljivalo u Službenom glasniku, dok će se, prema novim pravilima, to raditi na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova.

“I dalje će stranke biti u obavezi da prijave nestanak, promena će biti takva što će biti manji iznos prilikom prijave nestanka. Plaćaće taksu za donošenje rešenja, ali neće snositi trošak za oglašavanje u Službenom glasniku, to je 800 dinara do sada bilo”, istakla je načelnica Odeljenja za upravne poslove MUP-a Srbije.

Identifikacija na daljinu

Jedna od novina jeste i unos elektronskih sertifikata u ličnu kartu, za elektronsku identifikaciju i elektronski potpis.

Ovim sertifikatom građani će moći da podnesu zahteve MUP-u i od kuće.

“To će biti dokaz visoke pouzdanosti dokaza identiteta. Npr. za vozačku dozvolu i sada može da se podnese zahtev bez odlaska na šalter, ali to ne koristi veliki broj građana, verovatno zato što su navikli da idu na šalter. Trudićemo se da opciju na daljinu uvedemo i u nove postupke”, naglašava Valentina Vulić.

Brzo do pasoša, ali uz doplatu od 5.000 dinara

Načelnica odeljenja za upravne poslove MUP-a Srbije rekla je da putna isprava može hitno da bude izdata ukoliko postoji dokaz da je to neophodno – hitno lečenje, hitan službeni put. Kao hitan rok vodi se 48 sati.

Takođe, prema njenim rečima, i oni koji nemaju dokaz mogu u hitnom roku da dobiju novi pasoš, uz doplatu od 5.000 dinara za hitno izdavanje.

U redovnoj proceduri građani plaćaju 3.600 dinara za izdavanje novog pasoša.

Navodi da je trenutno izuzetno povećan obim posla za izdavanje putnih isprava, s obzirom na to da u medijima postoje informacije o otvaranju granica.

Vulićeva ukazuje da MUP uspeva da izda sve putne isprave u roku od sedam do deset dana.

“Moguće je zakazivanje preko e-Uprave, 30 dana unapred, ali i svaka stranka koja lično dođe, obaviće posao. Produžili smo radno vreme kako bi što više građana moglo da podnese zahtev”, navodi načelnica odeljenja za upravne poslove MUP-a Srbije.

KOMENTARIŠI