Dan belog štapa 15. oktobar – Za ravnopravnost u zajednici u kojoj...

Dan belog štapa 15. oktobar – Za ravnopravnost u zajednici u kojoj žive

Savez slepih Srbije zajedno sa svojim lokalnim organizacijama i ustanovama za slepe i slabovide osobe obeležava 15. oktobra Međunarodni dan slepih, koji se pod nazivom Dan belog štapa obeležava širom sveta kao dan za podizanje svesti javnosti o bezbednosti i samostalnosti slepih i slabovidih osoba.

Uprkos teškom i kompleksnom invaliditetu, slepi imaju značajne potencijale, naročito ako žive u pristupačnom fizičkom i prijateljskom socijalnom okruženju. Pomenute mogućnosti treba na vreme otkriti i razvijati uz pomoć savremenog obrazovanja i rehabilitacije.

Neophodna je posebna društvena podrška osobama oštećenog vida radi dostizanja ravnopravnosti i uključivanja u sve životne tokove. Prilika je da se tog dana ukaže na probleme sa kojima se slepe i teže slabovide osobe susreću u svakodnevnom životu, ali i na ono što je do sada postignuto da se isti prevaziđu.

Stoga koristimo ovu priliku da napomenemo da javni prostori koji su dizajnirani na neadekvatan način mogu prouzrokovati značajne sigurnosne opasnosti za slepe i slabovide osobe. Radi bezbednijeg i lakšeg samostalnog kretanja slepih i teže slabovidih osoba Savez slepih Srbije je nastavio svoju akciju za postavljanje zvučnih semaforskih signalizacija na najprometnijim saobraćajnicama.

Zahvaljujući finansijskoj podršci Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Savez slepih Srbije je tokom prve polovine 2017. godine, u okviru projekta „Tri boje zvuka“, realizovao ozvučavanje raskrsnica u 6 gradova Srbije – Valjevu, Vranju, Zaječaru, Jagodini, Kikindi i Novom Pazaru.

Takođe, ove godine duž Jevrejske ulici u Beogradu, koja predstavlja centar dešavanja za članove Saveza slepih Srbije, mesto razmene njihovih ideja i iskustava, gde se u toku svake godine organizuju brojne manifestacije i radni skupovi, izrađena je taktilna staza radi lakše orijentacije slepih osoba koje se samostalno kreću uz pomoć belog štapa.

Primenom univerzalnog dizajna na uređenje radnog prostora obezbeđuje se i mogućnost zapošljavanja slepih i slabovidih osoba što im omogućava dostojanstven život, nezavisnost i doprinos celokupnom društvu.

Kako se ove godine obeležava 100 obrazovanja slepih osoba, podsećamo da univerzalni dizajn za učenje predstavlja konkretan pristup koji služi zadovoljenju obrazovnih potreba sve dece. UNICEF-ov pristup obrazovanju, zasnovan na principu poštovanja ljudskih prava, potiče iz Univerzalne deklaracije Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima iz 1948. godine.

Savez slepih Srbije poziva nadležne ustanove i institucije i druge zainteresovane odgovorne kompanije i građane da se uključe i upoznaju širu javnost sa planiranjem, implementacijom i praćenjem sigurnih zajedničkih prostora i da u narednom periodu nastavimo zajedno da se borimo za bolji i kvalitetniji život osoba oštećenog vida.

Jedino tako, ove osobe će biti ravnopravni članovi društva i zajednice u kojoj žive.

KOMENTARIŠI