Foto: Urban City / B.P.

Grad Požarevac obaveštava da će u petak, 14.05. u periodu od 10 do 15 časova biti izvedeno suzbijanje larvi komaraca na teritoriji grada Požarevca.

Tretman će se izvesti na vodenim recipijentima (kanali i bare) na teritoriji grada.

Kao larvicid koristiće se preparat na bazi diflubenzurona, u dozi koja nije opasna za ljude, pčele i ostali životinjski i biljni svet.

KOMENTARIŠI