Parlament usvojio izmene Zakona o zapošljavanju

Parlament usvojio izmene Zakona o zapošljavanju

FOTO: URBAN CITY / B.P.

Skupština Srbije usvojila je izmene Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti čiji je cilj, kako je u raspravi rekla ministarka Darija Kisić Tepavčević, dalje unapređenje politike zapošljavanja.

Resorna ministarka je navela da se izmenama zakona precizira da su Strategija zapošljavanja i prateći Akcioni plan osnovni dokumenti javnih politika u oblasti zapošljavanja.

Nova Strategija zapošljavanja je usvojena za period od 2021.do 2026.godine i Akcioni plan za period od 2021. do 2023. godine, a ministarka kaže da su radi unapređenja položaja nezaposlenih lica na tržištu rada u Strategiji predviđene mere aktivne politike zapošljavanja za unapređenje položaja žena, mladih, osoba sa invaliditetom, korisnika novčane socijalne pomoći, Roma i Romkinja i drugih ranjivih kategorija nezaposlenih.

Planirano je da mere aktivne politike zapošljavanja u ovoj godini obuhvate više od 18.000 osoba, naredne godine više od 20.000, a 2023. godine više od 21.000 osoba.

Za realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je javne pozive i konkurse 2. aprila 2021. godine.

Uvođenje elektronskog pečata

Poslanici su izglasali i izmene i dopune Zakona o pečatu državnih i drugih organa, koje predviđaju uspostavljanje kvalifikovanog elektronskog pečata, a čime bi trebalo da se poveća efikasnost javne uprave.

Do sada je bio poznat samo pečet u formi otiska koji se neće ukidati, jer se i u našoj, ali i međunarodnoj praksi za pojedine vrste poslova on i dalje koristi.

Izmenama zakona se uređuje namena, sadržina, izgled i upotreba kvalifikovanog elektronskog pečata.

Predviđeno je da će se postupak davanja saglasnosti na sadržinu i izgled pečata odvijati putem elektronske usluge na Portalu eUprava, bez obzira na formu pečata, a rok od tri dana od dana podnošenja urednog zahteva u kojem Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave daje saglasnost nije menjan.

Preko 10.000 organa će sada imati mogućnost da upotrebljavaju i elektronski kvalifikovani pečat.

Skupština je potvrdila i više međunarodnih sporazuma, među kojima je Memoranduma između Vlade Srbije i Vlade Komonvelta Dominike o saradnji u oblasti poljoprivrede.

Potvrđen je Ugovor između Srbije i Argentine o izručenju, zatim, o uzajamnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, te o transferu osuđenih lica i saradnji u izvršenju krivičnih sankcija.

Potvrđen je i Ugovor između Srbije i Belorusije o izručenju.

KOMENTARIŠI