Foto: Urban City // B.P. / Ilustracija

U hrišćanstvu ima posvećenih stvari koje se poštuju, u njih spadaju i Časne verige. To su okovi kojima je Sveti Petar bio okovan. Ovaj dan neke porodice slave kao krsnu slavu, kao što neki slave Časni krst.

Slave se danas Okovi, verige Svetog apostola Petra u koje ga je, proganjajući hrišćane, okovao Irod i koji su spale same od sebe kada se pojavio anđeo. Vrhovni apostol Petar odmah je izašao iz tamnice i otišao u druge krajeve da propoveda reč Božju.

Jerusalimske verige hrišćani su tajno uzeli i predavali s kolena na koleno četiri veka posle čudesnog Petrovog izbavljenja.

Veruje se da imaju veliku isceliteljsku moć i da leče sve bolesti. Danas se čuvaju u Crkvi Svetog Petra u Rimu.

Časne verige, koje se u narodu različito nazivaju Verižice, Verižnjaci, Kuke i verige, uglavnom su svetkovane zbog vatre, da ne bije grom u stoku i dom, da se ne zapali i ne sagori letina, da se deca ne oprže vatrom.

Po narodnom običajnom kalendaru, ovoga dana privezuju se kućne verige da bi se zverima svezale čeljusti. Ne rade se teži poslovi, ali valja raditi kućne poslove.

Praznuje se i da ne bude kuge. Da bi stoka napredovala, stočari pre zore zahvate nenačetu vodu na izvoru i njome prskaju stado. Ratari to isto rade sa žitom u košu. Ne šije se odelo, da ne bi onaj ko ga nosi poginuo od groma. Veruje se i da od danas počinje blaže vreme.

KOMENTARIŠI