Privremeno nadzorno telo za praćenje medija tokom izborne kampanje objavilo je smernice prema kojima mediji u Srbiji treba da pre i posle raspisivanja izbora omoguće permanentnu javnu debartu o svim važnim društvenim pitanjima i objavljivanje različitih i kritčkih mišljenja.

U smernicama se napominje da se to odnosi na sve medije koji imaju informativne programe, emisije i sadržaje, kao i da posebnu obavezu za organizovanje stalne rasprave o važnim društvenim pitanjima imaju javni medijski servisi RTS i RTV.

Njihova je obaveza, kako se navodi, da omoguće da se čuju različita mišljenja, pa i ona kritička i da se organizuje dijalog i sučeljavanje predstavnika različitih politčkih organizacija, organizacija civilnog sektora i kompetentnih građana, pri čemu, dodaje se, “u periodu kada nisu raspisani izbori ne mogu da važe kriterijumi reciprociteta, već aktuelnosti i konkrenog angažmana”.

Uređivački timovi javnih servisa treba da rade nezavisno i autonomno, što zakon propisuje i garantuje.

“S obzirom na veliki broj formalno registrovanih političkih sranaka i organizacija, u periodu pre raspisivanja izbora mediji treba da daju prednost onim strnkama i organizacijama koje su najaktivnije u političkom, odnosno janom životu, koje su sada ili u prethodnom mandatu zastupljene ili bile zastupljene u instuitucijama: Narodnoj skupštini Republike Srbije i Skupštini Grada Beograda i za koje relevantna istraživanja pokazuju da su u žiži pažnje javnosti, odnosno birača”, navodi se u delu smernica koji se odnosi na period pre raspisivanja izbora.

Iz PNT posebno pozivaju medije da, bez odlaganja, uspostave što uravnoteženiji odnos prema političkim subjektima i da u programe radija i televizije pozivaju ravnopravno predstavnike vlasti i opozicje.

Posle raspisivanja izbora, kako se ističe, mediji takođe treba da se pridržavaju odredaba Zakona o izboru narodnih poslanika i sva tri medijska zakona, posebno onih odredaba koje se odnose na ravnopravnost, nediskriminatornost i pravila promocije u predizbornoj kampanji.

U delu smernica koji se odnosi na period posle raspisivanja izbora naglašeno je da mediji moraju da vode računa o objavljivanju tarifa za političko oglašavanje u toku predizborne kampanje, uspostavljanju odgovarajućeg distributivnog ključa u vezi sa pravom predstavljanja na javnim medijskim servisima, kao i usvajanju samoregulacije od strane javnog servisa kako bi se obezbedilo adekvatno vreme emitovanja za izražavanje stavova i mišljenja opozicije u informativnim emisijama.

Deset dana pre dana za glasanje mediji, kako se dodaje, ne mogu izveštavati o zvaničnim javnim skupovima na kojima se otvaraju infrastrukturni i drugi objekti, ako na tim skupovima učestvuju javni funkcioneri koji su kandidati za predsednika Republike, poslanike i lokalne odbornike.

“Kada izbori budu i zvanično raspisani, Privremeno nadzorno telo za praćenje medija tokom izborne kampanje, će se obratiti medijima i sa drugim smernicama i uputstvima”, dodaju iz Privremeno nadzorno telo za praćenje medija tokom izborne kampanje.

KOMENTARIŠI