Decembarski proizvodni raport sa PK „Drmno“: Stabilna proizvodnja uglja

Decembarski proizvodni raport sa PK „Drmno“: Stabilna proizvodnja uglja

Prema preliminarnim podacima Službe za praćenje i analizu proizvodnje, na Površinskom kopu „Drmno“ u decembru 2019. iskopano je 727.307 tona uglja. Za potrebe rada TE „Morava“ i TENT-a tokom decembra prevezeno je 78.635 tona uglja.

U prošloj godini na Površinskom kopu „Drmno“ ukupno je iskopano 8.471.919 tona uglja.

Rudarskom mehanizacijom angažovanom na otkrivci u decembru je ostvaren učinak od 3.929.129 kubika čvrste mase, što je i najveća ostvarena mesečna proizvodnja u prošloj godini. U 2019. godini ukupno je otkopano i odloženo na unutrašnjem odlagalištu 31.635.615 kubika jalovine.

Rudari Površinskog kopa „Drmno“ 24. decembra postavili su novi dnevni proizvodni rekord u otkopavanju jalovine. Proizveli su 211.683 kubika čvrste mase, čime je premašen dosadašnji dnevni proizvodni rekord od 207.509 kubika čvrste mase iz 2012. godine.

KOMENTARIŠI