Foto: Pixabay // ilustracija

Pored termina za gađanje navedenim u Obaveštenju komande CO KoV, Jedinice Vojske Srbije izvodiće gađanje i vežbe sa bojnim minsko-eksplozivnim sredstvima na Vojnom kompleksu “Peskovi“, rejon sela Kusiće (opština Veliko Gradište), koji zahvata objekte: Kolarnica – Koševi – Ornice – Donji peskovi – Sadnice – Topolje i dana 16.12.2020. godine.

Zabranjuje se kretanje, zadržavanje i boravak ljudi, stoke, motornih vozila i stočnih zaprega u označenom prostoru u navedenim danima.

Poligonski – strelišni prostor u kojem će se izvoditi gađanje biće obeležen crvenim barjačićima i tablicama sa natpisom: “NE IDI DALjE – GAĐA SE“ (NE IDI DALjE – MINE) i obezbeđen stražarima.

U toku izvođenja aktiviranja MES, u datim rejonima odlaziće do doleta delova materijala koji se ruši, zemlje i kamenja, a koji predstavljaju stalnu opasnost za lica koja se ne pridržavaju ovog obaveštenja jer mogu da izazovu pogibiju ili teško povređivanje lica koja su u blizini.

U navedenim danima zabranjen je borakvak u označenom prostoru i svako prikupljanje i diranje nerasprsnutih projektila i neeksplodiranih minsko-eksplozivnih sredstava i njihovih delova (opasno po život). Pri nailasku na takav projektil ili neeksplodirano MES, svako lice je dužno da o tome odmah obavesti najbliže organe policije ili najbližu komandu Vojske Srbije (Komanda CO KoV ili dežurni VK “Peskovi“).

Vojska Srbije neće snositi odgovornost za nesrećne slučajeve koji mogu nastati diranjem nerasprsnutih projektila i njihovih delova.

Sve informacije o realizaciji gađanja mogu se dobiti u Komandi CO KoV u Požarevcu ili kod upravnika Strelišta u selu Kusiće. Kontakt telefon 012/666-976.

KOMENTARIŠI