Nacionalna služba za zapošljavanje

Dodela sertifikata će se održati u  u prostorijama Crvenog krsta u Požarevcu, ul. Takovska br.6. ( donja sala ), u  11.00 sati.

Nacionalna služba za zapošljavanje je prethodne godine   započela novi ciklus obuka čije se izvođenje finansira iz sredstava Evropske unije, kroz projekat „EU pomoć teže zapošljivim grupama“.
Polaznici ove obuke su osobe sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, Odseka u Požarevcu. Kandidati su osobe koje su na evidenciji duže od dvanaest meseci, lica Romske nacionalnosti, nekvalifikovani ili sa niskim kvalifikacijama. Ovu obuku je uspešno završilo 10 polaznika.
 
Polaznicima obuke će sertifikate uručiti sekretar Crvenog krsta, Saša Obradović  sa saradnicima i direktorka NSZ Filijale u Požarevcu Sonja Mirić sa saradnicima.
 

KOMENTARIŠI