Termoelektrane u Kostolcu su u potpunosti realizovale
sedmomesečni plan proizvodnje  električne energije i predale  elektroenergetskom sistemu 3,53 milijarde
kilovat-časova, što je za dva odsto više  od plana.

Do kraja godine, proizvodni  plan predviđa da se u kostolačkim  termoelektranama proizvede ukupno 6,2
milijarde kWh.

Termoelektrana „Kostolac A“ proizvela  je do kraja jula ukupno 874 miliona kilovat-sati, čime je plan proizvodnje za ovu termoelektranu premašen za 5,6 odsto.

Pojedinačni proizvodni rezultati po  blokovima su 273 miliona kWh za blok 1, dok je blok 2 u istom vremenskom periodu proizveo 600 miliona kWh. Blokovi 1 i 2  treba da predaju do kraja godine ukupno 1,7
milijardi kWh, kako bi u potpunosti bio realizovan ovogodišnji proizvodni plan.

Termoelektrana „Kostolac B“ je u pomenutom periodu proizvela 2,47 milijardi kWh električne energije, koliko
je i planirano za sedam meseci. Blok 1 je proizveo 1, 24 milijardu kWh, a blok 2 1,23 milijardi kWh.

KOMENTARIŠI