Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije, ogranak TE-KO Kostolac raspisalo je javnu nabavku za izradu pregrada u koritu Dunavca.

Kako se navodi u tehničkoj specifikaciji, za rad sva četiri bloka (ukupne snage 1.000 MW) u TE-KO Kostolac i proizvodnju komadnog uglja za široku potrošnju (150.000 tona), površinski kop Drmno danas proizvodi oko 9 miliona tona uglja godišnje. Puštanje u rad novog termo bloka B3 planirano je sredinom 2021. godine.

Za zaštitu površinskog kopa Drmno od površinskih i unutrašnjih (isteklih podzemnih) voda u periodu od 2018. godine do kraja 2022. godine koristiće se brane, kanali, usporivači, vodosabirnici i pumpne stanice.

Sa napredovanjem rudarskih radova do kraja 2020. godine, branu B-4 potrebno je izraditi na novoj lokaciji, ispred samog Kanala-2, nizvodno od postojeće brane B-4.

– Projektovana brana (pregrada) B-4 locirana je na severoistoku ispred fronta radova. Pregradu je potrebno izraditi od glinenog materijala. Potrebno nabaviti 3.327 m3 glinenog materijala, kao i 520 m2 vodonepropustive folije za izradu brane B-4 na novoj lokaciji. Zbog sigurnosti je potrebno stranu odakle dolazi voda obložiti i vodonepropusnom folijom – piše u dokumentciji.

Rok za izvođenje radova je u roku do godinu dana od dana uvođenja u posao, a rok za podnošenje ponuda je 21. februar 2020.

KOMENTARIŠI