EPS sanira odlagalište na površinskom kopu Drmno

EPS sanira odlagalište na površinskom kopu Drmno

Foto: EPS Energija / arhiva

JP EPS, ogranak TE-KO Kostolac, raspisao je tender za izrada projekta sanacije i stabilizacije unutrašnjeg odlagališta na površinskom kopu Drmno.

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji, cilj je kontrola rizika od nepravilnog, kaskadnog sleganja i klizanja na delovima sistema formiranim od odloženih, prašinasto-peskovitih materijala.

Geotehničkim i hidrogeološkim istraživanjima tokom 2020. g. su izdvojene dve rizične zone. Prva se prostire u delu gde se nalazi neotkopani ugalj i dosadašnjom tehnologijom otkopavanja se ostavljao deo uglja, ali je vremenom uočeno da sloj od neotkopanog uglja ne može da vrši ulogu hidrogeološkog izolatora niti da poveća nosivost podloge za odlaganje meke jalovine, zbog činjenice da je izuzetno mehanički oštećen. Pritom, navedenim postupkom se gubila izvesna količina primarne mineralne sirovine, što je u suprotnosti sa ciljem da se poveća godišnja proizvodnja lignita.

Osim toga, ostavljanje uglja je nosilo i opasnost sa aspekta klizanja ili sleganja jalovine.

Druga zona povećanog rizika zauzima trećinu od 650 ha aktivnog dela PK Drmno, gde je 50% terena zahvaćeno klizanjem i sleganjem.

Zadatak projekta je, kako se navodi u tehničkoj specifikaciji tendera, da se inoviranom tehnologijom odlaganja jalovinskog mekog materijala kao i odlomaka lignita, ostvari kontrola neravnomernog sleganja i aktivnog klizanja nestabilnih blokova unutar zona sa povećanim rizikom.

Tender je otvoren do 27. aprila.

KOMENTARIŠI