Evo kolika je vrednost nitrata u vodi za piće u Gradu Požarevcu

Evo kolika je vrednost nitrata u vodi za piće u Gradu Požarevcu

Kvalitet vode za piće Grada Požarevca

Zavod za javno zdravlje Požarevac kontroliše vodu za piće iz Požarevačkog vodovoda 6 puta mesečno na 11 tačaka, dinamika uzorkovanja je data u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće – “Službeni list SRJ” br. 42/98. i 44/99.

Poslednje redovno uzorkovanje JKP “Vodovod i kanalizacija” Požarevac bilo je 5.12.2017. Po proceduri potrebno je 6 dana da analize budu gotove.

U uzorkovanju od 27.11.2017. na svim ispitivanim tačkama analize su bili ispravne za svaki fizičko-hemijski parametar iz osnovne analize. Vrednosti nitrata kretale su se od 34,9 – 40,4 mg/l (MDK = 50 mg/l). U uzorkovanju od 27.11.2017. na svim ispitivanim tačkama voda je bila mikrobiološki ispravna.

Na osnovu dobijenih analiza možemo da zaključimo da je voda za piće iz JKP “Vodovod i kanalizacija” Požarevac, uzorkovana 27.11.2017. godine higijenski ispravna, odnosno zdravstveno bezbedna.

Zavod za javno zdravlje Požarevac nastaviće redovno da kontroliše kvalitet vode za piće.

KOMENTARIŠI