Godišnjica Opšte bolnice Požarevac

Godišnjica Opšte bolnice Požarevac

185 godina rada.

Opšta bolnica Požarevac se prvi put u zapisima pojavljuje 1831 godine, a zvanično je puštena u rad rad 24. septembra 1832. godine. bolnica-2Smeštena je u pet zasebnih građevinskih objekata. bolnica-4 Bolnica ima 21 odeljenje i to: Hirurgiju, Urologiju, Anesteziju, Pedijatriju, Ginekologiju i akušerstvo sa Neonatologijom, Interno, Prijemno-urgentno, Rentgen, Laboratoriju, Transfuziju, Fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Ortopediju, Otorinolaringologiju, Oftalmologiju, Psihijatriju, Neurologiju, Dermatovenerologiju, Dijalizu, Infektivno, Patologiju sa sudskom medicinom i produženu negu.
bolnica-5Rešenjem Ministarstva zdravlja od 29.03.2016. za v.d. direktora imenovan je dr Danko Nikolić, urolog.

KOMENTARIŠI