Foto: Urban City / B.P.

Uprava opštine Golubac objavila je elaborat o ekonomskoj opravdanosti otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini bez naknade putem neposredne pogodbe sa preduzećem HTP Plaža d.o.o. iz Beograda radi izgradnje hotelskog kompleksa.

Kako je navedeno u objavljenoj dokumentaciji, investitor planira da u opštini Golubac uloži 3.600.000 EUR za izgradnju hotelskog kompleksa sa pratećim sadržajima, za šta je potrebno obezbediti građevinsko zemljište površine 17.458m2.

Nakon analize privredne situacije u opštini Golubac, gde se konstatuje da ovo naselje pripada grupi nerazvijenih opština sa velikim prirodnim potencijalima, ali nepovoljnom obrazovnom strukturom stanovništa, nedostatkom neformalnih oblika obrazovanja za obučavanje nezaposlenih i trendom odliva stanovništva, došlo se do zaključka da bi ova najavljena investicija doprinela značajnijoj promeni sumorne slike ekonomskog stanja.

S tim u vezi, u elaboratu je zaključeno da u skladu sa članom 7. Uredbe o uslovima, načinu i postupku pod kojima se građevinsko zemljište u javnoj svojini može otuđiti ili dati u zakup po ceni manjoj od tržišne, koji propisuje da se za realizaciju investicionih projekata građevinsko zemljište može otuđiti bez naknade, postoji ekonomska opravdanost ovakve transakcije.

Istaknuto je da tržišna vrednost zemljišta, koje je Opština ponudila investitoru, u ovom trenutku vredi 44.089,91 EUR.

U planu je da se budući hotelski kompleks gradi uz reku Dunav koji će zaposliti 40 radnika.

KOMENTARIŠI