GOLUBAC i KUČEVO: od naredne jeseni STRUJA NA VETAR – 38 vetrogeneratora?

GOLUBAC i KUČEVO: od naredne jeseni STRUJA NA VETAR – 38 vetrogeneratora?

Hoće li Golubac biti prepoznatljiv i po proizvodnji struje iz vetrogeneratora?

Na prostoru ,,Golo brdo’’ kod naselja Krivača kao i na lokacijama opštine Kučevo biće postavljeno 38 vetrogeneratora koji će proizvoditi 103 megavata struje.

Privodi se kraju realizacija projekta vetroparka „Krivača“,u opštini Golubac. Reč je o vetroelektrani koja bi u završnoj fazi imala ukupnu instalisanu snagu od oko 103 megavata, a prve vetrenjače trebalo bi da budu puštene u rad krajem naredne godine. Projekat realizuje kompanija „Ivicom Energy” Žagubica, koja je u vlasništvu austrijskog Ivicom Holding GmbH.Kompleks će se prostirati na teritoriji opština Golubac, Kučevo i Veliko Gradište.

Kako kažu u preduzeću Ivicom Energy, puštanje u pogon vetroelektrane Krivača očekuje se u novembru 2017. Ova kompanija je započela merenje potencijala vetra na lokacijama u Golupcu i Kučevu još 2009. godine.
Rezultati su pokazali da se energetski potencijal može iskoristiti, pristupilo se izradi idejnog rešenja vetroparka, a u junu 2015. pribavljena je i energetska dozvola resornog ministarstva. Plan detaljne regulacije područja vetroparka Krivača izradio je aranđelovački Arhiplan, a za izradu Studije o proceni uticaja na životnu sredinu bila je zadužena firma ECOLogica Urbo iz Kragujevca. Radovi će se izvoditi u dve faze.

Projektom je predviđena rekonstrukcija oko 20 kilometara postojećih puteva, i izgradnja oko 21 kilometar novih.
Planirano je postavljanje 38 vetrogeneratora.

Električna energija će se isporučivati preko nove Trafo stanice Krivača, koja će biti povezana na trafo stanice Veliko Gradište i Neresnica, te će biti izgrađena i dva 110 kilovoltna dalekovoda do njih.

Vetrogeneratori će biti smešteni na brdima u opštini Golubac i Kučevo, Veliko Cerje, Golo brdo, Malo Cerje, Veliki Klokočar, kao i Čuka, Tilva, Debelo brdo i Krivačka tilva (južni deo lokacije).

Za izgradnju će biti angažovani lokalni izvođači, a na održavanju vetroparka lokalno stanovništvo.

KOMENTARIŠI