Grad odbio žalbu odgajivačnice u Mačvanskoj, psi moraju biti iseljeni

Grad odbio žalbu odgajivačnice u Mačvanskoj, psi moraju biti iseljeni

Mačvanska ulica. Foto: Urban City / B.P.

Grad Požarevac odbio je žalbu vlasnika odgajivačnice pasa u Mačvanskoj ulici protiv rešenja Odeljenja za inspekcijske poslove Gradske uprave Grada Požarevca, navodi se u poslednjem dokumentu u koji je Urban City imao uvid.

Podsećamo da je Stambena zajednica Mačvanska 21 u Požarevcu zahtevala preduzimanje mera iz nadležnosti komunalnog inspektora propisanim u Odluci o držanju domaćih i egzotičnih životinja na teritoriji Grada Požarevca za izmeštanje odgajivačnice koja se nalazi u ul. Mačvanska 20, jer je navedenom Odlukom zabranjeno držanje odgajivačnica u centralnoj zoni grada.

Nezakonitost koja je konstatovana u zapisniku, jeste da je odgajivačnica smeštena u užem centru grada i da time nije ispoštovana propisana odredba član 8. stav 8. Odluke o držanju domaćih i egzotičnih životinja na teritoriji Grada Požarevca, kao i da se oseća neprijatan miris iz dvorišta i velika buka kroz lavež pasa što prouzrokuje uznemiravanje stanara okolnih zgrada što je takođe u suprotnosti sa odredbom člana 12. stav 1. iste Odluke.

Inspektor je tada naložio da u roku od 10 dana od dana vlasnik izmesti odgajivačnicu i životinje iz dvorišta kuće u ul. Mačvanskoj br. 20 u Požarevcu, kao i da o postupanju obavesti inspektora u roku od 3 dana. Vlasnik odgajivačnice odbio je da potpiše i primi zapisnik jer sumnja u pravne odredbe Odluke. Kako je odbio da primi navedeni zapisnik, komunalni inspektor mu je uručio poštom navedeni zapisnik.

Vlasnik odgajivačnice je zatim podneo primedbu na zapisnik Komunalnog inspektora. U primedbi se navodi da odgajivačnica poseduje Rešenje Uprave za veterinu na adresi u ul. Mačvanska br. 20 u Požarevcu i da na osnovu toga, ne postoji mogućnost da mu se naloži izmeštanje odgajivačnice od strane lokalnih komunalnih inspektora jer mu rešenje izdao republički organ.

Na navedene primedbe, komunalni inspektor je sačinio Obaveštenje o razmatranim primedbama na zapisnik o inspekcijskom nadzoru i u obrazloženju naveo da u skladu sa Odlukom o držanju domaćih i egzotičnih životinja na teritoriji Grada Požarevca je propisano da odgajivačnice moraju biti locirane u zonama ruralnog razvoja sa poljoprivrednim površinama izvan centralne zone grada, a kako navedena lokacija odgajivačnice je u skladu sa Planom generalne regulacije Požarevac 1, predmetni zapisnik ostaje neizmenjen.

Nakon navedenih upravnih radnji, komunalni inspektor je sačinio zapisnik o kontrolnom inspekcijskom nadzoru u skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru u kome je konstatovao da nadzirani subjekt nije postupio po merama izrečenim zapisnikom.

Na osnovu svega navedenog, doneto je rešenje  kojim se nalaže vlasniku odgajivačnice da u roku od osam dana od dana prijema rešenja izmesti odgajivačnicu, kao i da dvorište u kome su boravili psi dovede u čisto i uredno stanje.

Vlasnik odgajivačnice je potom uputio žalbu kojom traži poništavanje rešenja iz razloga jer smatra da je činjenično stanje nepotpuno i pogrešno utvrđeno, prema kome pre donošenja rešenja nije sproveden odgovarajući zakonski postupak kao i da je materijalno pravno pogrešno primenjeno na njegovu štetu.

Komunalni inspektor je dostavio Izjašnjenje povodom navedene žalbe u kome se navodi da ostaje pri svemu po donetom rešenju, kao i kompletne spise predmeta koje se odnose na ovu upravnu stvar.

Gradsko veće Grada Požarevca je dobilo odgovor na žalbu i prosleđivanje kompletnih spisa predmeta. Komunalni inspektor je ceneći navode iz žalbe i nakon razmatranja istih, ostao pri donetom rešenju.

U skladu sa navedenim pravnim i činjeničnim stanjem, Gradsko veće Grada Požarevca je utvrdilo da je pravilno i potpuno utvrđeno činjenično stanje i da su na to činjenično stanje pravilno primenjeni svi zakonski i podzakonski akti Odluke o držanju domaćih i egzotičnih životinja na teritriji Grada Požarevca, kao i da nema osnova da se rešenje komunalnog inspektora poništi, te da, stoga, žalba treba da bude odbijena kao neosnovana.

Jedino što je vlasniku odgajivačnice ostalo na raspolaganju kako se navodi u uputstvu o pravnom leku je tužba protiv Grada Požarevca Upravnom sudu u Beogradu, ali je i sada već jasno da bi takva tužba bila neosnovana zbog svega navedenog iznad.

Sve vesti o ovom problemu pogledajte u posebnim vestima OVDE.

3 KOMENTARA

  1. oce li neko da iseli ove dzukele više ? Šta se čeka ?
    Novinari, cimajte tamo onog gradonačelnika , službe , inspekcije , policiju …
    Učinite nešto!

  2. Ma strasno. Ziveo sam dosta godina preko i nigde nisam video ovakav bezobrazluk. Ne samo zbog odgajivaca pasa, nego i drugih. Tamo ne sme da se cuje pas i tako su ih dresirali da ne laju kada prodju setaci sa drugim. A kod nas se jos vode, pa pas je, mora da laje. Nadam se da ce krenuti uskoro kaznjavanje svih vlasnika koji remete javni red i mir, bilo u stanovima ili kucama. Prosto, ne zelim da slusam lajanje vasih pasa po ceo dan.

KOMENTARIŠI