Grad Požarevac ne odustaje od ambicioznog projekta regionalnog odlaganja i reciklaže otpada

Grad Požarevac ne odustaje od ambicioznog projekta regionalnog odlaganja i reciklaže otpada

Požarevac trenutno sav otpad odnosi na deponiju Jeremijino polje na Sopotu

Savremenu regionalnu deponiju za odlaganje i reciklažu otpada Požarevac bi mogao da dobije tek za nekoliko godina. Po trenutno važećim standardima – koji propisuju da se na jednoj takvoj lokaciji mora odlagati otpad najmanje 250.000 korisnika – za njenu gradnju je neophodno udruživanje sa nekim od susednih okruga.

Još od 2005, u planu je bila zajednička deponija sa susednim Smederevom i ta ideja do danas nije odbačena. Međutim, da bi se pristupilo ovakvom projektu, neophodno je obaviti opsežne pripreme, s obzirom na to da sve mora biti usklađeno sa čitavim setom zakona koji se odnose na ovu problematiku.

– Naš grad aktivno radi na pripremama za gradnju regionalne deponije, jer nam je rešenje tog ekološkog problema prioritet. Reč je o kompleksnom projektu, za čiju realizaciju je potrebno od tri do pet godina – kaže pomoćnik gradonačelnika zadužen za zaštitu životne sredine Dragan Ćurčija.

Požarevac trenutno sav otpad odnosi na deponiju Jeremijino polje na Sopotu, koja se koristi još od 1989, pa je neophodna njena sanacija i rekultivacija. Zato je potrebno odrediti drugu lokaciju za odvoženje i deponovanje smeća i Gradska uprava je raspisala javnu nabavku, ali nije pristigla nijedna prihvatljiva ponuda.

CENA

Ukupna vrednost neuspele javne nabavke je iznosila 78 miliona dinara, koliko je lokalna samouprava bila spremna da izdvoji za prikupljanje i odvoženje smeća van Požarevca, izgradnju transfer-stanica i reciklažnih dvorišta, kao i čišćenje nelegalnih deponija.

KOMENTARIŠI