Foto: Urban City / B.P.

Gradsko veće Grada Požareva poziva sve građane, predstavnike civilnog društva, stručnu javnost i sve druge zainteresovane subjekte da se upoznaju sa tekstom nacrta Lokalnog akcionog plana za unapređene rodne ravnopravnosti Grada Požarevca za period od 20222024.godine i daju predloge, sugestije i komentare.

Javna rasprava o Nacrtu održaće se u periodu počev od 14.4.2022. godine, zaključno do 20.4.2022. godine.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Gradskom veću Grada Požarevca na adresu elektronske pošteuprava@pozarevac.rs ili poštom na adresu: Gradsko veće Grada Požarevca, Drinska broj 2 Požarevacsa naznakom: „Za javnu raspravu Lokalnog akcionog plana.“

Po okončanju javne rasprave, Gradsko veće Grada Požarevca će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi i u roku od 10 dana od dana okončanja javne rasprave isti objaviti na internet stranici Grada Požarevca.

Sastavni deo ovog javnog poziva je Program javne rasprave i tekst Nacrta.

KOMENTARIŠI