Grad Požarevac prodaje elektro opremu i delove iz nekadašnje Fabrike šećera

Grad Požarevac prodaje elektro opremu i delove iz nekadašnje Fabrike šećera

Grad Požarevac objavio je javni oglas za prikupljanje prijava za učestvovanje u postupku javnog nadmetanja za otuđenje pokretnih stvari iz javne svojine Grada Požarevca u ulici Đure Đakovića bb u Požarevcu.

U oglasu se navodi da se pokretne stvari prodaju u viđenom i zatečenom stanju, bez prava kupca na naknadne prigovore i reklamacije u pogledu kvaliteta i ostalih karakteristika pokretnih stvari. Dozvoljeno je sečenje, odvajanje i klasifikacija pokretnih stvari na lokaciji prodavca. Troškove demontaže, sečenja, klasifikovanja i transporta pokretnih stvari sa lokacije u celosti snosi kupac.

Početna cena pokretnih stvari po partijama iznosi:
1. Elektro oprema – 45.171.000,00 dinara ili 382.034,22 evra.
2. Rezervni delovi za delatnost proizvodnje šećera – 11.485.585,29 dinara ili 97.139,46 evra.

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača za pokretne stvari je najviši iznos izlicitirane cene.

Rok za dostavljanje prijava je 11. jul 2019. godine.

Postupak javnog nadmetanja održaće se 14. jula 2019. godine u 10,00 časova, u sali 11 Gradske uprave Grada Požarevca.

Opširnije o oglasu i načinu konkurisanja OVDE.

KOMENTARIŠI