Poznate lokacije gde možete kupiti dinje i lubenice u Požarevcu

Poznate lokacije gde možete kupiti dinje i lubenice u Požarevcu

Foto: Urban City / B.P.

Gradsko veće Grada Požarevca, na sednici je razmatralo potrebu za utvrđivanje lokacije i načina korišćenja površine javne namene na teritoriji Grada Požarevca i Kostolca za prodaju lubenica i dinja u letnjem periodu.

Ovom odlukom utvrđuju se lokacije za prodaju lubenica i dinja iz pokretnih tezgi, teretnih motornih vozila, putničkih motornih vozila i prikolica na površinama javne
namene i to:

Lokacije u Gradu Požarevcu

1. u ulici Moše Pijade (pored ograde kasarne „Pavle Jurišić Šturm“, pre skretanja za
ulicu Šeste ličke divizije – 2 mesta;
2. u ulici Moše Pijade, kod samoposluge na uglu ulica Šeste ličke divizije i Cane
Babovića – 2 mesta
3. u ulici Požarevački partizanski odred iza skretanja za ulicu Cane Babović, preko
puta samoposluge – 1 mesto;
4. u ulici Kosovskoj između dva pružna koloseka, ispred pruge Požarevac-Beograd sa
desne strane gledano iz pravca Požarevca ka Lučici – 2 mesta;
5. u ulici 27. april sa desne strane ulice nakon lučičkog pružnog prelaza, ispred
autobuskog stajališta – 4 mesta i duž cele ulice prema potrebi;
6. u ulici Hajduk Veljkova – sa desne strane na parkingu crkve -1 mesto
7. ugao ulica Hajduk Veljkova i Koste Stamenkovića – na slobodnoj površini kod ograde
Požarevačkog mira -1 mesto
8. u ulici Čede Vasovića kod stambene zgrade Trijangl, slepa ulica – 1 mesto;
9. ugao ulica Partizanske i Ratarske – 2 mesta;
10. ugao ulica Partizanske i Dunavske ispred samoposluge – 3 mesta;
11. u ulici Nemanje Tomića kod pijace „Pionirski trg“ na ulazu u dvorište stambenih
zgrada, preko puta arterske česme – 2 mesta;
12. ugao ulica Bratstva jedinstva i Nemanje Tomić -Pionirski trg, bočni deo ulaza u
samoposlugu – 2 mesta;
13. u ulici Bože Dimitrijevića, kod broja 46 – 2 mesta;
14. Knez Milošev venac, prostor ispred zgrade kod broja 8 – 1 mesto
15. Knez Milošev venac, prostor ispred bivšeg salona nameštaja – 1 mesto;
16. ugao ulica Knez Milošev venac i Deligradske – kod bivšeg Akrokora – 1 mesto
17. ugao ulica Partizanske i Moravske kod stovarišta – 1 mesto
18. ugao ulica Dositijeve i Radomira Milenića Rusa – 1mesto i
19. u ulici Moše Pijade, pored stadiona „Železničar“ – 1 mesto.

Lokacije u Kostolcu

1. na prostoru između samousluge MZ „Mica“ i ulice „B. Dimitrijević“ preko puta
restorana „Putnik“ ;
2. preko puta sportske hale pored prodavnice „Nar“ ;
3. preko puta hotela „Kostolac“ na uglu kod stadiona „Rudar“ ( ugao ulica „13 oktobar“ i
„Trudbenička“ ;
4. u naselju Kanal u ulici „Kneza Miloša“ pored prodavnice „Elektrometal promet“ ;

5. u ulici „Partizanskoj“ pored prodavnice „Fontana“ i u ulici „Partizanskoj“ (pored
stadiona malih sportova) i
6. u ulici Veljka Dugoševića preko puta Tehničkog sektora Ogranka TE-KO.

Prodaja lubenica i dinja na lokacijama utvrđenim tačkom I ove odluke vrši se u
periodu počev od 24. juna 2024. godine do 01. septembra 2024. godine, a podnošenje
zahteva sa odgovarajućom dokumentacijom za dodelu površine javne namene u periodu od sledećeg dana od dana donošenja ove odluke do 24. juna 2024. godine.

Za korišćenje površine javne namene na jednoj lokaciji prodavac plaća naknaduna račun 840-714565843-77 poziv na broj (PIB pravnog lica ili JMBG fizičkog lica) po modelu 97 sa naznakom – naknada za korišćenje površine javne namene, shodno tački II.3. Taksene tarife Odluke o naknadama za korišćenje javnih površinana teritoriji Grada Požarevca.

KOMENTARIŠI