PODELI

Grad Požarevac kao nosilac javne svojine pokretnih stvari, oglasio je otuđenje pokretnih stvari u viđenom stanju, smeštenih u objektima u ulici Đure Đakovića bb u Požarevcu.

Pokretne stvari se prodaju u viđenom i zatečenom stanju, bez prava kupca na naknadne prigovore i reklamacije u pogledu kvaliteta i ostalih karakteristika pokretnih stvari, navodi se u oglasu. Dozvoljeno je sečenje, odvajanje i klasifikacija pokretnih stvari na lokaciji prodavca. Troškove demontaže, sečenja, klasifikovanja i transporta pokretnih stvari sa lokacije u celosti snosi kupac.

Početna cena pokretnih stvari po partijama iznosi:
1. Elektro oprema – 36.136.800,00 dinara ili 305.667,38 evra.
2. Rezervni delovi za delatnost proizvodnje šećera – 9.183.463,20 dinara ili 77.711.57 evra.

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača za pokretne stvari je najviši iznos izlicitirane cene.

Uslov za učešće u postupku javnog nadmetanje je izvršena uplata depozita u visini od 50% od početne cene pokretnih stvari iz partije za koju se podnosi prijava.

Rok za dostavljanje prijava je od 24.09.2019. godine, zaključno sa 24.10.2019. godine.

Opširnije OVDE.

KOMENTARIŠI