Grad Požarevac raspisao Konkurs za pilotiranje usluge ličnog pratioca u 2019. godini

Grad Požarevac raspisao Konkurs za pilotiranje usluge ličnog pratioca u 2019. godini

Aktivnosti obuhvaćene programom realizuju se do 31. decembra 2019. godine

Grad Požarevac raspisao je Konkurs za pilotiranje usluge ličnog pratioca u 2019. godini, u cilju izbora pružaoca, koji će realizovati pilotiranje usluge ličnog pratioca, sredstvima iz budžeta Grada Požarevca, u ukupnom iznosu od 17.000.000,00 dinara.

Pravo podnošenja prijave za pilotiranje usluge ličnog pratioca, imaju organizacije, odnosno udruženja koja su od javnog interesa za Grad Požarevac u oblasti zaštite lica sa invaliditetom pod uslovom da sprovode aktivnosti ili da im je sedište na teritoriji Grada Požarevca, kao opštinske ili međuopštinske organizacije.

Aktivnosti obuhvaćene programom realizuju se do 31. decembra 2019. godine.

Opširnije na sajtu Grada Požarevca OVDE.

KOMENTARIŠI