Grad Požarevac raspisao konkurs za usluge ličnog pratioca

Grad Požarevac raspisao konkurs za usluge ličnog pratioca

Sredstva za realizaciju pilotiranja usluge ovog konkursa biće obezbeđena Odlukom o budžetu Grada Požarevca za 2018. godinu

Grad Požarevac raspisao je Konkurs za pilotiranje usluge ličnog pratioca za period januar – jun 2018. godine, u cilju izbora pružaoca, koji će realizovati pilotiranje usluge ličnog pratioca u periodu januar – jun 2018. godine, sredstvima iz budžeta Grada Požarevca, u ukupnom iznosu od 7,5 miliona dinara.

Sredstva za realizaciju pilotiranja usluge ovog konkursa biće obezbeđena Odlukom o budžetu Grada Požarevca za 2018. godinu.

Pravo podnošenja prijave za pilotiranje usluge ličnog pratioca, imaju organizacije, odnosno udruženja koja su od javnog interesa za Grad Požarevac u oblasti zaštite lica sa invaliditetom pod uslovom da sprovode aktivnosti ili da im je sedište na teritoriji Grada Požarevca, kao opštinske ili međuopštinske organizacije.

Dodatne informacije u vezi javnog konkursa, možete dobiti naći na portalu Grada Požarevca OVDE.

KOMENTARIŠI