Grad Požarevac započinje projekat LED rasvete

Grad Požarevac započinje projekat LED rasvete

Lokacije u ulicama Vojvode Milenka, Borskoj, Uzun Mirkovoj i Slobodarskoj obišao je gradonačelnik Bane Spasović sa saradnicima, na ovim lokacijama su postavljeni stubovi niskonaponske mreže.

Inače, niskonaponski stubovi u šest ulica u Požarevcu, dve ulice u Kostolcu i u naselju Ljubičevo menjani su po ugovoru koji su prošle godine potpisale Elektrodistribucija i „Direkcija za izgradnju“.led rasveta 2

Gradonačelnik Požarevca rekao je da se sa projektom LED rasvete započinje za dve nedelje.

„Ove godine rebalansom koji treba da bude za nekih deset do petnaest dana predvideli smo da uđemo u projekat LED rasvete. U pitanju je vrednost radova od 172 miliona dinara. Počećemo da menjamo sve sijalice na teritoriji grada, oko 11.000 sijalica po našoj nekoj evidenciji“ kaže Spasović.

„Uradićemo elaborat ili idejni projekat. Prva faza biće gradsko naselje sa još nekoliko sela. Ali zbog iznosa sredstava koji je potreban sigurno će se raditi naredne dve do tri godine“. Po njegovim rečima, plan je da LED rasveta uštedi utrošak struje, pa samim tim i novac.led rasveta 4

Lokalna samouprava je u saradnji sa Vladom Republike Srbije prošle godine rešila gorući problem – rasvetu na ulazu u Požarevac, nakon dvadeset godina od kada se povela priča o tome. Vredost ove investicije iznosila je blizu 50 miliona dinara.

Završen je tender za uličnu rasvetu u seoskim naseljima.

U 2017. godini grad Požarevac preuzeo je troškove ulične rasvete u seoskim mesnim zajednicama i za tu namenu je opredelio 30 milina dinara. Javna nabavka je završena, očekuje se potpisivanje ugovora. Već aprilski račun biće umanjen za troškove ulične rasvete.

„U avgustu prošle godine potpisali smo ugovor o zajedničkom ulaganju i obavezali se da ćemo u narednih šest meseci da završimo rekonstrukciju NN mreža. Ukupna vrednost investicije je 12 miliona dinara, a obuhvaćeno je šest ulica u Požarevcu: Borska, Slobodarska, Janka Veselinovića, Uzun Mirkova, Vojvode Dobrnjca i Ljubičavo, kao i dve ulice u Kostolcu – Kozaračka i Porečka.led rasveta 3

Predmet radova bila je zamena dotrajalih drvenih stubova betonskim, zamena alče užeta snopom, a postavljena je i ulična rasveta i time poboljšane naponske prilike u pomenutim ulicama. Nema više pada napona, problema prilikom olujnih vetrova, tuširanja provodnika i prekida napajanja električnom energijom. Poboljšanjem preseka provodnika smanjili smo gubitke u distribuciji električne energije što je veoma značajno. Nismo stali, nastavili smo sa rekonstrukcijom niskonaponskihh mreža“ rekao je dr Dejan Savić, direktor Elekrodistribucije Požarevac.

KOMENTARIŠI