Građanima stižu revizije presuda za troškove obrade kredita

Građanima stižu revizije presuda za troškove obrade kredita

Foto: Urban City // B.P.

Predsednik Organizacije potrošača i Udruženja bankarskih klijenata Efektiva Dejan Gavrilović izjavio je za Tanjug da su ovih dana korisnicima kredita u Srbiji, koji su ranije tužili banke zbog troškova obrade kredita i dobili sporove, sada počele da stižu revizije tih presuda, prema kojima u roku od osam dana moraju da vrate iznos koji su ranije dobili.

„Javljali su nam se građani koji su dobili revizije, a o takvim slučajevima pišu i advokati na svojim grupama. Do ovog obrta je došlo nakon promenjenog stava Vrhovnog kasacionog suda, odnosno njegove dopune iz septembra prošle godine”, kaže Gavrilović i dodaje da se u ovim slučajevima više ništa ne može uraditi i da prava na žalbu nema.

Prema njegovim rečima, građani će osim vraćanja novca koji su dobili od banaka na osnovu ranijih presuda, morati da plate i troškove sudskog postupka.

Gavrilović za Tanjug navodi da za sada stižu samo revizije presuda vezanih za troškove obrade kredita, a dodaje da je pitanje dana kada će krenuti i one vezane za plaćanje premije osiguranja kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita.

U Udruženju banaka Srbije (UBS) kažu da oni nemaju nikakav uticaj na odluke suda, te da osim iz medija nemaju saznanja o revizijama presuda i podsećaju na saopštenje UBS s kraja septembra 2021. izdato posle dopune stava Vrhovnog kasacionog suda (VKS).Generalni sekretar Udruženja banaka Vladimir Vasić za Tanjug navodi da je UBS u tom saopštenju pozvalo građane da se odreknu svojih tužbenih zahteva i da tako sa bankom sa kojom su u sporu urede odnose na obostrano zadovoljstvo.„Podsećamo takođe da je taj poziv nažalost bio predmet različitih nedobronamernih sumnjičenja i osporavanja, kao i odvraćanja građana od dogovaranja sa bankom, koja i sada traju”, kaže Vasić.

Dodaje da je moguće da će ovakve odluke suda opredeliti neke koji su tužili banku da se odreknu tužbenog zahteva i navodi da je prema procenama do sada to učinilo oko 30.000 klijenata.

Povodom bankarskih sporova nakon dopune stava VKS, nedavno se oglasio i Viši sud u Novom Sadu i između ostalog naveo da je „svaki predmet specifičan i postoji zaista velika raznolikost u pogledu činjenicnih tvrdnji na kojima građani zasnivaju svoje zahteve i izvedenih i prihvaćenih dokaza, pa tako i odluke sudova zavise od stanja u spisima predmeta i utvrđenih činjenica”.

Prema stavu VKS, kako je naveo Viši sud u Novom Sadu, ništavost odredaba ugovora o troškovima obrade kreditnih zahteva postoji u svakom onom slučaju kada korisniku kredita u ugovornoj fazi nije dostavljena pisana ponuda sa označenom visinom troškova kredita, zatim kada mu je pisana ponuda dostavljena, ali tako da opredeljeni troškovi kredita nisu istovremeno prikazani i kroz efektivnu kamatnu stopu i kada se utvrdi da je plaćanjem ovog troška došlo do dvostruke naplate.

U svim ovim slučajevima sudovi i dalje nalaze da su osnovani tužbe i zahtevi građana za utvrđenje ništavosti odredaba ugovora o kreditu koje se odnose na naknade na ime troškova obrade kredita i donose presude kojima usvajaju takve zahteve.

S druge strane, kada banke dokažu da su prilikom zaključenja ugovora ispunile sve navedene uslove sud takve zahteve odbija, navodi se u izveštaju Višeg suda u Novom sadu.

Sud je pojasnio da u ovim predmetima postupa kao drugostepeni sud u postupcima po izjavljenim žalbama na presude osnovnih sudova sa teritorije njegove nadležnosti.

Najveći broj novih predmeta po žalbi koji su ostali nerešeni u toku 2021. godine pred Višim sudom u Novom Sadu odnosi se upravo na sporove građana protiv banaka, a reč je o 27.392 predmeta.

S obzirom da je reč o sporovima male vrednosti, odluke Višeg suda u Novom Sadu su konačne, odnosno pravosnažne, što znači da protiv njih više nije moguće pred sudovima više instance preispitivati zakonitost i pravilnost, osim u izuzetnim slučajevima kada Vrhovni kasacioni sud dozvoli izjavljivanje revizije zbog ujednačavanja pravne prakse.

KOMENTARIŠI