Građevinski materijal za ugrožene romske porodice u iznosu od milion dinara

Građevinski materijal za ugrožene romske porodice u iznosu od milion dinara

U Skupštinskoj sali Gradske opštine Kostolac  potpisani su Ugovori o dotaciji građevinskog materijala za adaptaciju objekata ugroženih romskih porodica.

Projekat pod nazivom „Za bolji, lepši i zdraviji život Roma” sprovodi Udruženje „Kreativni Romi” , a koji se realizuje se u okviru programa Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma na teritoriji grada Požarevca za period od 2016-2020. godine.

Pomoć je odobrena u građevinskom materijalu neophodnom za obezbeđivanje osnovnih uslova stanovanja, a ukupan iznos za  materijala je 1.000.084,00 dinara, što predstavlja najveći iznos koje je udruženje Roma iz Kostolca dobilo.

Predsednik Gradske opštine Kostolac Serdžo Krstanoski se tom prilikom zahvalio Gradu Požarevcu jer je podržao ovaj projekat i inicijativu za socijalnu inkluziju Roma na teritoriji Gradske opštine Kostolac. On je tom prilikom naglasio da su završeni projekti za 23 ulice za izgradnju fekalne kanalizacije i za četiri ulice za izgradnju vodovodne mreže u romskim naseljima. Već početkom sledeće godine pristupiće se realizaciji tih projekata koji će poboljšati uslove života pripadnicima romske nacionalne manjine.

Ovo je jedan od boljih projekata koje smoi mali u toku ove godine i ovo je pre svega nastavak dobre saradnje sa GO Kostolac i romskim udruženjima iz Kostolca. Sledeće godine planiramo da podržimo još ovakvih i sličnih projekata koji će doprineti poboljšanju uslova života romske nacionalne manjine”, rekao je Dejan Krstić član Gradskog veća zaduženog za resor Nevladine organizacije, kultura i informisanje.

Ukupno je pristiglo oko 70 prijava za dodelu građevinskog materijala što pokazuje realnu sliku i stanje loše materijalne situacije romskih porodica u Kostolcu. Zahvalio bih se Udruženju „Kreativni Romi” koje je osmislilo ovakav projekat, jer će se njim videti konkretni rezultati i imaćemo ciljnu grupu gde možemo da merimo rezultate”, rekao je  Bajram Morina član Veća GO Kostolac zadužen za resor socijalna pitanja i nevladine organizacije.

Prema rečima predsednika Udruženja „Kreativni Romi” Redžepa Alijevića projekat je osmišljen za 20 porodica i u pitanju je donacija građevinskog  materijala. Najpre je formirana komisija od šest članova, koja je išla u obilazak ugroženih porodica. Napravljenje i kriterijum po kome je rađen upitnik, a na osnovu koga je vršeno bodovanje odnosno prioriteti  ugroženosti.  On je dodao da na teritoriji GO Kostolac veliki broj Roma živi u tri romska naselja: Kanal, Kolište i Didino naselje, a nešto manji broj u Starom Kostolcu. Najveći problem je nizak obrazovni status i nedostatak stručnih kvalifikacija, što onemogućava Romima da budu konkurentni na tržištu rada.

1 KOMENTAR

KOMENTARIŠI