Gradska uprava Grada Požarevca objavila je javni poziv za prezentaciju Urbanističkog projekta sa idejnim rešenjem za izgradnju višeporodičnog stambeno – poslovnog objekta u ulici Čede Vasovića br. 29 u Požarevcu.

Urbanistički projekat sa idejnim rešenjem je izrađen od strane samostalne radnje –biro za projektovanje, inženjering i izvođenje radova u građevinarstvu „Urbaneks“.

Investitor Urbanističkog projektaza izgradnju višeporodičnogstambeno – poslovnog objekta je „Kompanija Evrotrgovina“ DOO Šapine.

Javna prezentacija urbanističkog projekta organizovaće se u trajanju od sedam dana, zaključno sa 16.11.2021. godine.

Bliže informacije možete dobiti u kancelariji broj 216 zgrade Gradske uprave Grada Požarevca.

KOMENTARIŠI