Gradiće se još jedna stambena zgrada u blizini centra Požarevca

Gradiće se još jedna stambena zgrada u blizini centra Požarevca

Odeljenje za urbanizam i građevinske posloveobjavilo je javni poziv za prezentaciju Urbanističkog projekta za izgradnju stambeno-poslovnog objekta u ulici Ljubovijska br. 13.

Investitor urbanističkog projekta je INV-MITROVIĆ DOO POŽAREVAC.

Javna prezentacija urbanističkog projekta organizovaće se u trajanju od 7 dana, počev od 08.11.2022. godine, zaključno sa 15.11.2022. godine, u kancelariji broj 36 u prizemlju zgrade Gradske uprave grada Požarevca, u ulici Drinskoj broj 2, u terminu od 10 do 13 časova, kao i na internet stranici Grada Požarevca.

Lice ovlašćeno za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je Vera Šeović, dipl.inž.arh.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, u toku trajanja javne prezentacije, podnesu Odeljenju za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice Gradske uprave Grada Požarevca.

Bliže informacije možete dobiti u kancelariji broj 36 zgrade Gradske uprave Grada Požarevca-kontakt telefon 539-764.

KOMENTARIŠI