U Nemanjinoj ulici u Požarevcu gradiće se još jedna zgrada

U Nemanjinoj ulici u Požarevcu gradiće se još jedna zgrada

Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove Grada Požarevca objavilo je poziv za javnu prezentaciju Urbanističkog projekta za urbanističko/arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju Stambeno-poslovne zgrade, spratnosti P+2, u ulici Nemanjinoj br. 53, izrađenog od strane Preduzeća za projektovanje i inžinjering „De NIRO M. G.”.

Investitor urbanističkog projekta je Ivan Jovanović.

Javna prezentacija urbanističkog projekta, organizovaće se u trajanju od sedam dana počev od 11.06.2024. godine zaključno sa 18.06.2024. godine u kancelariji broj 212 na drugom spratu zgrade Gradske uprave Grada Požarevca, u ulici Drinskoj broj 2, u terminu od 10 do 13 časova.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, u toku trajanja javne prezentacije, podnesu Odeljenju za urbanizam i građevinske poslove u pisarnici gradske uprave.

Bliže informacije mogu se dobiti u kancelariji broj 212 zgrade Gradske uprave Grada Požarevca kontakt telefon 012/539-793.

Zgrada će imati prizemlje i dva sprata sa ukupno dva petosobna stana od oko 150 kvadrata, poslovni prostor, kao i četiri parking mesta.

KOMENTARIŠI